Commissarissen MSB


Natuurlijk kan Musis Sacrum Bakel niet zonder de steun en raad van de commissarissen.

Onze Commissarissen:
 Mevrouw P. van Lierop - Rovers
De heer J. van den Boom
De heer G. Peijs